A közös tulajdonnal kapcsolatos jogok és kötelezettségek

Közzététel: 2021.01.04

A társasházak szabályozását bemutató cikksorozatunk negyedik részében a közös tulajdonnal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel foglalkozunk.

Közös tulajdonnal kapcsolatos költségek

A Társasházi törvény (továbbiakban Tt.) kimondja, hogy minden tulajdonostárs jogosult a közös tulajdon tárgyainak birtoklására és használatára, de nem sértheti a többi tulajdonostárs ezzel kapcsolatos jogát és jogos érdekét. A közgyűlés meghatározhatja a birtoklás, a használat és a hasznosítás módját.

A közös tulajdonba tartozó épületrész, épületberendezés, nem lakás céljára szolgáló helyiség és lakás fenntartásának költsége a tulajdonostársakat a tulajdoni hányaduk szerint terheli, amennyiben az SZMSZ eltérően nem rendelkezik.  Az SZMSZ-ben kell meghatározni ezen túlmenően az alábbiakat is:

  • a külön tulajdonban nem mérhető közüzemi és más szolgáltatások díja tekintetében az egyes szolgáltatásokra vonatkozó külön jogszabályok alapján történő elszámolás és megfizetés szabályait is.
  • a közös képviselő feladatait a közösköltség-hátralék megfizetésével kapcsolatosan (pl.: felszólítás; fizetési meghagyás kezdeményezése, illetve jelzálogjog bejegyzése/törlése)
  • a felújítási alap hozzájárulás mértékét, valamint az alap felhasználásának szabályait

Kamerarendszer

A Tt. tartalmazza a kamerarendszer kiépítésének feltételeit és szabályrendszerét. A kamerarendszer kiépítéséhez közgyűlési határozatra van szükség, amelyet legalább az összes tulajdoni hányad szerinti kétharmados többség igenlő szavazata esetén lehet elfogadottnak tekinteni. Ezután az SZMSZ-t ki szükséges egészíteni a kamerarendszer üzemeltetéséhez szükséges adatkezelési szabályokkal.

Ezt követően a közös képviselő szerződést köt a választott üzemeltetővel, aki kizárólag olyan személy lehet, akit a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló törvény meghatároz.

A kamerarendszer nem irányulhat a külön tulajdonban álló lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség bejáratára vagy más nyílászárójára. Emellett a kamerarendszer nem helyezhető el a közös tulajdonban és a tulajdonostársak közös használatában álló olyan helyiségben sem, amelyben a megfigyelés – a helyiség rendeltetéséből fakadóan – az emberi méltóságot sértheti (pl. öltöző, illemhely).

A kamerarendszerrel felszerelt épületbe, épületrészbe és a kamerák által megfigyelt területre belépni, ott tartózkodni szándékozó személyeket tájékoztatni kell a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások alapján szükséges információkról, így különösen a kamerarendszer alkalmazásának tényéről, az érintetteket megillető jogokról, az üzemeltető személyéről és elérhetőségeiről.

A kamerarendszer által készített felvételek megismeréséről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell a rögzített felvétel azonosításához szükséges adatokat, az annak megismerésére jogosult személy nevét, továbbá az adatok megismerésének okát és idejét.

Reméljük hasznosnak találta a cikkünkben szereplő információkat. Amennyiben kérdése merülne fel ezzel, kapcsolatban, akkor kérem keressen minket az info [kukac] szetler.hu címen. Továbbá, ha valamilyen társasházakkal kapcsolatos témában szeretne hasonló összefoglaló cikket olvasni, kérem azt is jelezze a fenti elérhetőségen.

Kapcsolatfelvétel

Kapcsolat

Kapcsolat

Visszahívást kérek!
  • Telefonszám: +36 20 343 6014

  • Levelezési cím: 1044 Budapest, Izzó utca 4/C. 4. em. 15. ajtó

Kövessen minket a Facebookon is!

Impresszum

Cégnév: SZETLER Kft.
Levelezési cím: 1078 Budapest, István utca 28. ü-4.
Cégjegyzékszám: 08-09-032431
Adószám: 28832128-1-08
Társasház-kezelői nyilvántartási szám: 18/2020.

Tárhelyszolgáltató adatai és elérhetősége:
DotRoll Kft.
Cím: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.
Cégjegyzékszám: 01-09-882068
E-mail cím: support@dotroll.com